Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve Mne, i kdyby umřel, bude žít. Věříš tomu? Jan 11,25.26

Novinky

Řeckokatolická farnost v Ostravě - Hrušově srdečně zve na slavnostní liturgii sv. Jana Zlatoústého dne 28.8.2016, kterou bude sloužit biskup Ladislav Hučko v 10.30 v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově. Bližší informace poskytne administrátor farnosti na tel. nebo...
Pouť k Panně Marii Karmelské ve Slezské Ostravě Pátek 15.7.2016 19.00 hod.    sraz v kostele sv. Václava (litanie k P. Marii) a poté pěší pouť přes lávku na Slezskou Ostravu 20.00 hod.    mše sv. (P. Daniel Vícha), po ní výstup na haldu Emu Sobota 16.7.2016: 6.30...
  Noc kostelů 2016.pdf (1416548)  
Srdečně zveme na již 6. ročník křesťanské hudby v Ostravě "Slezská Lilie". Tentokráte jako vyvrcholení jubilejního 20. výročí dicéze a Dnů víry. Můžete se těšit na o. Vojtěcha Kodeta OCarm., o. Mariána Kuffu, manželé Zajíčkovi, polskou chválící skupinu TGD, Simu Martausovou, Ionu, skupinu Žamboši,...
Biskupství ostravsko-opavské a farnosti Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Vítkovice, Přívoz  a Don Bosko srdečně zvou na slavnost Těla a Krve Páně ve čtvrtek 26.5.2016 od 18.00 hod. do katedrály Božského Spasitele. Mši sv. bude sloužit gen. vikář Mons. Martin David. Poté...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Chvála Kristu, milí přátelé.

V tomto školním roce opět nabízíme úžasná setkávání.

1. " s kým, s čím"

No s naším Hospodinem - face to Face

2. Co s sebou?

Otevřené srdce.

3. Co nás/ Vás čeká?

Záleží na bodě 2.

Po ranní mši sv. ve středy bude neformální  posezení na faře s katechezí.

A to není vše.

Každý čtvrtek modlitba chval.

Za koho? No za Tebe.

Jak dlouho? No tak aby ses stihl vrátit domů.

Co se bude dít? To předem nikdy nevíme.

Začínáme tento čtvrtek 8.9. po mši sv.

 

 

Modlitba za Světový den mládeže v Krakově

Bože, milosrdný Otče,

který jsi zjevil ve svém Synu, Ježíši Kristu, svou lásku a vylili jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli, svěřujeme Ti dnes budoucnost sebe i každého člověka.

Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků. Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa a dej jim milost plodného prožití Světovych dnů mládeže v Krakově.

Nebeský Otče, učiň z nás svědky svého milosrdenství. Nauč nás přinášet víru pochybujícím, naději rezignovaným, lásku ochablým, odpuštění viníkům a radost smutným.

Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi v nás roznítil, stane ohněm přetvářejícím lidská srdce a obnovujícím tvář země.

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.

Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

Podpořte farnost

Činnost a růst naší farnosti se kromě Božího požehnání neobejde také bez Vaší finanční podpory. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Chcete-li, a je to ve Vašich finančních možnostech podpořit naši farnost a aktivity v ní probíhající, můžete tak účinit formou daru na náboženské účely pro registrované...

Vítejte na stránkách naší farnosti

Milí návštěvníci a farníci, vítejte na stránkách farnosti Ostrava - Hrušov.

farnost ostrava hrušov kostel sv. františka a viktora

kostel sv. Františka a Viktora

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST

Farnost Hrušov také sdružuje farnost pro řeckokatolické věřící z okolí Ostravy.

Pravidelné bohoslužby se zde konají každou neděli v kostele sv. Františka a Viktora v 10.30, kdy je slavena slavná liturgie sv. Jana Zlatoústého ve staroslověnštině. Na liturgii se připravujeme společnou modlitbou růžence od 10.00 hodin.

Jste srdečně zváni.

řeckokatolíci ostrava

Více na: ostrava.reckokat.cz/